Tänk vilket abrupt slut livet kan få endå?! Utan någon som helst förvarning, stiger man upp på morgonen omedveten om att det är den sista morgonen, sista frukosten och kanske även sista mötet med sina nära och kära. Man kanske gör samma sak som så många gånger tidigare, tar samma buss, bil eller tåg men destinationen blir en annan. Kanske döden inte är så mörk endå? Kanske blir den ljus och underbar efter den lilla stund av smärta man hinner känna innan döden är ett faktum och avslutar en människas liv för gott.
Jag hoppas och tror att så är fallet, att ödet styr vår väg och att meningen med livet finns inskrivet redan från början.
Sörjer med alla dem på flygplanet som störtade för några timmar sedan, hoppas det gick fort och må de vila i frid.